Kontaktlærer Kjersti Sandvik har fått to kunnskapstørste og blide førsteklassinger på skolen på Dyrøya i høst. Det er Even Mathias Kvernø og Daria Georgieva Malakova.

Foto: Bjørg Støen