Helge Gunnerus Sivertsen kom til verden 2. september 2016. Stolte foreldre er Runar Sivertsen og Gunn-Marit Fosshaug som bor på Sistranda.