I øyregionen er det ett skattekontor med tre ansatte. Skatteetatens rapport, der de skriver at de ønsker å legge ned et stort antall skattekontor i distriktene, ble levert inn til Finansdepartementet 1. juni. Dersom øverste myndighet beslutter det samme og skattekontoret i Fillan legges ned, vil nærmeste kontor for Hitra og Frøya være på Orkanger. Det fører til at utenlandske arbeidere som skal ordne seg skattekort, en tilhørende lønnskonto og såkalt D-kort, må ta seg fri en hel dag for å dra inn til Orkanger.

- Vi fikk rundt 150 nye arbeidstakere fra utlandet i fjor. Det skaper problemer for oss hvis alle de må ta seg fri fra jobb for å komme seg til Orkanger, sier Ellen Kjerringvåg Lyngvær ved Salmar.

Kan forsinke lønn

- Arbeidstakerne må først komme til Frøya for å underskrive arbeidskontrakt, før de må reise til Orkanger for å gjøre det nødvendige papirarbeidet på skattekontoret, forklarer hun.

De ansatte på Salmar får lønn 1. i hver måned. Lønnsutbetalingen vil også bli påvirket av reisen til skattekontoret på Orkanger.

- De ansatte får ikke penger til å betale husleien til rett tid, og mange har allerede minimalt å leve av, sier Kjerringvåg Lyngvær.

Også Ståle Helmersen i bemanningsbyrået Eterni beskriver denne problematikken. I dag tar utstedelsen av et D-nummer et par uker. Ved å sentraliserer skattekontorene tror Helmersen dette kan ta en måned, eller mer.

- Vi kan ikke gi de ansatte lønn før de har D-nummeret klart, det vil i verstefall bety at lønnsutbetalingen kan forskyves med flere måneder, sier Helmersen.

- Det vil også bli en merkostnad for arbeiderne med reise og eventuelt opphold, i forbindelse med besøket på skattekontoret, sier han.

Ingenting arbeidsgiver kan gjøre

Hitra og Frøya er en region i vekst, som vil fortsette å trenge arbeidskraft i mange år fremover. Nedleggelsen av skattekontoret i Fillan, og kontorer i resten av landet, vil føre til en adskillig tyngre prosess for å få tak i nødvendig arbeidskraft og få folk i jobb, påpeker Helmersen.

- Fordelene med lokale skattekontor er at arbeidstakerne kommer raskt inn i skattesystemet, og man slipper en mulig opphoping av folk på de sentrale kontorene. Dessverre så er det ingenting vi kan gjøre siden de må møte fysisk opp på skattekontoret, sier Helmersen.

- Fysisk tilstedeværelse mindre påkrevet i dag

Skatteetaten leverte onsdag forslag til ny kontorstruktur til Finansdepartementet. Forslaget inenbærer at skattekontoret på Hitra legges ned sammen med flere andre distriktskontorer. Dersom forslaget vedtas, blir det kun skattekontorer på Orkanger, Trondheim, Stjørdal, Steinkjer og Namsos i Trøndelag.

- Vi ser at fysisk tilstedeværelse i dag er mindre påkrevet for vår informasjon, veiledning og kontroll av skattytere. Ved å slå sammen skattekontor, får Skatteetaten større fagmiljø som er bedre skodd til å løse skatteutfordringene i samfunnet, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no