Ordføreren i Hitra har i dag (fredag) innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte der også komitelederne er innkalt.

Tema er ifølge kommunen sak vedrørende driftstilpasninger og mulig innføring av eiendomsskatt i økonomiplanperioden 2017-2020.