Norsk Mottaksdrift AS drev Hitra asylmottak ved Hitra Fjordhotell fra våren 2013 til sommeren 2014. Nå vil selskapet på nytt drive asylmottak på Hitra.

Opp til 260 plasser

- Vi har intensjon om å levere tilbud til UDI på mellom 120 og 200 plasser. I tillegg ønsker UDI to opsjoner, hver med 30 plasser slik at UDI på kort sikt kan skaffe flere plasser dersom det brått blir behov, sier Jon Anders Martinussen, mottakskoordinator i Norsk mottaksdrift.

Bakgrunnen for søknaden er at UDI Region Midt har lyst ut anskaffelse av 1.500 mottaksplasser for å kunne ta imot det økte antallet asylsøkere, spesielt fra Syria. Det betyr at det må opprettes mange helt nye asylmottak i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. I hele Norge dreier det seg om 7.500 mottaksplasser.

- Det er en stor anskaffelse UDI skal gjøre. Hvis alle leverer rundt 150 plasser, så må ti nye mottak være på plass i region midt, sier Martinussen.

Han har nå informert kommunen ved ordfører og rådmann.

- Vi er pålagt å varsle kommunen at vi søker. Så vil UDI ta kontakt med de aktuelle vertskommunene når de har åpnet tilbudene, sier Martinussen.

- Vil dere etablere asylmottaket i Hitra fjordhotell som sist?

- På grunn av at vi er i en konkurransesituasjon ønsker jeg ikke å si noe om hvor asylmottaket kan komme. Det kan vi si mer om etter at tilbudsfristen går ut 1. oktober, sier Martinussen.

Mottaket vil være et ordinært asylmottak, med voksne, familier og enslige med barn.

- Må vurdere hvor mye penger som følger med

Fungerende ordfører Per Ervik er i utgangspunktet skeptisk til antallet asylsøkere.

- Det er vanskelig å ha en formening om det ennå. Så langt har vi bare fått informasjon om at de har en intensjon om å søke. Og de informerer heller ikke om hvilken bygningsmasse de ønsker å leie, sier Ervik, som nettopp hadde lest brevet da vi ringer.

Ervik er klar på at det er mange som trenger beskyttelse.

- Det har vært en ekstrem situasjon den siste tiden, spesielt med tanke på flyktningekatastrofen i Syria. Det er en tragedie som er større enn vi aner. Og det er mennesker som deg og meg, som trenger beskyttelse.

Men om UDI skulle velge Hitra som vertskommune for asylmottak, er Ervik klar på at det blir samme runde som sist.

- Jeg ser de søker om over 120 plasser. Da er det en kjensgjerning at vi kommer til å stille spørsmål om økonomi. Vi er allerede stor i forhold til målestokken når det gjelder bosetting av flyktninger. Når vi nå kan få et asylmottak i tillegg så må vi vurdere hvor mye penger som følger med, og hvor stor tjenestekapasitet kommunen har. Med reduserte inntekter fra staten er det begrenset slik det er i dag. Det blir en sak for rådmannen å utrede, før det blir en politisk sak, sier Ervik.

Sist gang fikk Norsk mottaksdrift drift på 130 mottaksplasser, men etter store protester fra kommunen og lokalbefolkningen gikk UDI med på å starte med 50 plasser. Men det betydde underskuddsdrift for mottaket. I februar 2014 varslet UDI at de ville trappe opp driften til 130 plasser, men allerede samme sommer ble asylmottaket lagt ned. I følge UDI var det på grunn av mindre behov for asylplasser.

- Hvordan synes du det gikk sist?

- Da var det bare snakk om 30-40 asylsøkere. Det gikk bra, etter at kommunen satte inn hjelpetiltakene som var nødvendig. Men nå blir det snakk om over 120. Og sist la de ned fordi det ikke var lønnsomt. Jeg tror ikke kommunen har ressurser til å ta imot så mange med en gang. Men nå får vi bare vente og se, mener Ervik.

- Må håndteres på ordentlig vis

Opposisjonsleder Tom Skare(Frp) hadde ikke hørt om nyheten da vi ringer.

- Jeg vet ingenting om det, så jeg har ingen sterke meninger for eller i mot. Men i utgangspunktet skjønner jeg at det må være mottak noen plasser, når vi skal ta i mot så mange folk. Og hvis noen finner et potensiale for å drive mottak på Hitra så er jeg ikke overrasket over det, sier Skare

- Ellers så ønsker jeg prinsipielt å ikke ta i mot så mange til Norge. Men det er realiteten, og det flertallet ønsker. Da må det håndteres på ordentlig vis. Men rammevilkårene og belastningen for kommunen må være klart før vi kan ta stilling til det. Slikt sett kan jeg nå bare ta innover meg at de vil søke, og så får vi se hva de legger i det når vi får vite mer om søknaden, sier Skare.