Ulykken skjedde påen smal grusvei ved Leikvam ved Melandsjø like etter kl 16 fredag ettermiddag. De to polakkene ble etter det HF erfarer påført en del kuttskader, og ble kjørt til sykehus for nærmere undersøkelser. Frøyværingen i den andre bilen slapp unna uten skader.