Rådmannen i Hitra har hedret tre av sine helse-ledere for innsatsen med å tildele dem den såkalte Roseprisen. Medarbeiderne Anne Strøm, Ann Merete Østmark og Elin Wahlvåg får alle skryt for engasjementet for jobben sin og for utviklingsarbeidet de gjør. De tre leder hver sin enhet i Hitra kommune, henholdsvis Hitra sykehjem, Forvaltningsenheten og Oppfølgingstjenesten.

- Alle de tre prisvinnerne viser et stort engasjement i jobben, kanskje viktigst, de er spesielt opptatt av å gi gode tjenester til den enkelte bruker. For kommunen er et sterkt og oppriktig brukerfokus viktig, at stemmen deres blir hørt, at vi lytter for å stadig forbedrer oss oss, skriver kommunen på sine nettsider, der rådmannen deler ut gratulasjoner.

I kriteriene for Hitra kommunes Rosepris står det:

  • Medarbeideren viser særlig stort engasjement i jobben sin

  • Medarbeideren er innovativ og deltar aktivt i utvikling av sitt tjenesteområde

  • Medarbeideren bidrar til et godt arbeidsmiljø ved enheten.

  • Medarbeideren får gode tilbakemeldinger fra brukerne.