Lokalavisa skrev nylig om omfattende kjøring i utmark på Hitra, etter at vi hadde kartlagt spor som kunne sees på luftfoto. Lokalavisas kartlegging viste mye kjøring i jaktterreng, som er lovlig når man skal hente ut skutt hjort, men også en del kjøring som kan være ulovlig. Det ble bekreftet av Statens naturoppsyn, som hadde kontroll på Hitra i samme tidsrom.

Leder i Hitra utmarksråd, Torfinn Stub, lover at de vil følge opp funnene.

- Hva mener du om det vi avdekket?

- Det er veldig urovekkende for oss å se hvordan det faktisk ser ut i utmarka på Hitra. Vi har ikke hatt anelse om at det har vært så galt som dere har vist gjennom reportasjene dere har hatt. Men jeg skjønner selvfølgelig at en del av det er lovlig og at en del antagelig ikke er lovlig, mener Stub.

Spor: Lokalavisas kartlegging viser omfattende kjøring i utmark.

- Og jeg registrerer at SNO (Statens Naturoppsyn) er inn i bildet, etter at Utmarksrådet gjennom jaktoppsyn Inge Dahlø tok kontakt med dem. De har sine virkemidler, som kan bidra til å sette større fokus på dette. Det er et samarbeid som vi ønsker å utvikle videre, sier Stub.

Piggtråd og plast

Han nevner også andre ting som ikke hører hjemme i utmarka, som også SNO avdekket.

- Utmarkslaget har lenge vært oppmerksomme på gamle gjerder og piggtråd og plast som ligger i utmarka. Dette er forsøpling av utmarka, og vi får meldinger hvert år om hjort som har fått dette i geviret, sier Stub.

Han tror holdningsskapende arbeid må på plass for å begrense både ulovlig kjøring og forsøpling i utmarka.

- I den grad dette handler om informasjon og bevissthet kan vi i Utmarksrådet kunne gjøre en jobb i forhold til grunneierne. Vi jobber jo gjennom de ni utmarkslagene på Hitra, der mer eller mindre alle grunneiere er representert. Det foregår en informasjonsflyt mellom utmarkslagene til grunneiere og rettighetshavere. Da tenker jeg det går å jobbe den veien for å endre holdningene. Og også gjennom lokalavisa. Men akkurat hvordan det skal gjøres har jeg ingen formening om enda. Det vil bli satt på sakskartet i styremøtet nå i desember. Og vi vil ta det med i forvaltningsplanen, både for å få klare mål om hva vi ønsker å gjøre, og forhåpentligvis hvilke tiltak vi ønsker å sette i verk. Jeg tør ikke si hva vi ender opp med, før planen er ferdig i januar.