Med høsten kommer også mørkere kvelder. For bilister og andre trafikanter er det god hjelp i veilys langt de mest trafikkerte veistrekningene, i tillegg til at lys i lyktene er et bidrag til å bedre trafikksikkerheten. Fylkesveien gjennom Fillan ligger likevel i stummende mørke.

To mørke strekk

Den mørklagte delen av Hitterveien oppleves når man kjører inn mot kommunesenteret fra begge retninger. Det er i hovedsak snakk om to strekk. Den ene fra Lervågen og frem til Bunnpris. Det andre fra rundkjøring ved Fillan skole og opp til Kystmuseet. Rådmann Laila Eide Hjertø forteller at kommunen er kjent med det ikke er lys langs veien på kvelds- og nattestid.

- Kommunen er klar over at det er manglende belysning gjennom Fillan, og vi har purret flere ganger til Statens vegvesen. Om det bare hadde vært opp til oss hadde det vært lys i pæra lenge før høstmørket satte inn.

Uavklart ansvarsforhold

Øystein Haavik i Statens vegvesen region midt forteller at de er kjent med at Hitterveien er mørklagt, men at det er opp til kommunen å ta tak i dette.

- Det er et uavklart ansvarsforhold mellom Statens vegvesen og Hitra kommune. Kommunen får en kompensasjon for vedlikehold på lysmastene, forteller Haavik.

Ikke gjort skriftlig avtale

Rådmann Laila Eide Hjertø er ikke enig i beskrivelsen fra Statens Vegvesen.

- Det er etter min mening ikke snakk om et uavklart ansvarsforhold. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har erkjent ansvar for veglys langs fv 714 gjennom Fillan sentrum. Det er bare ikke gjort skriftlig avtale om dette. I de tilfeller Hitra kommune har gjort utbedringer er dette refundert fra fylkeskommunen. Det er vegvesenet som står for utbedring av skader av lysnettet og lysstolper langs 714.

- Ledninger opp i dagen

Hun forteller at det er ulike grunner til at veien er mørklagt.

- På deler av strekket fra Bunnpris til Lervågen er lysnettet koplet ut på grunn av sikkerhetshensyn. Her ble en lysstolpe kjørt ned, og ledninger ligger opp i dagen. Det er derfor sikkerhetsgrunner til at denne veistrekningen er mørklagt.

Når det gjelder strekningen rundkjøring ved Rema 1000 og opp til Kystmuseet ligger årsaken til mørkleggingen et sted i bakken. Her venter utførende aktør på at Statens vegvesen skal godkjenne en skiltplan som er påkrevd før arbeidet utføres.

- Med fare for at jeg ikke kjenner hele forhistorien så synes jeg at fylkeskommunen bør være seg sitt ansvar bevisst i forhold til belysning av fylkesvegene gjennom tettsteder. Når Hitra kommune har fått belysningen på plass bør det kunne være overkommelig for fylkeskommunen å drifte den!, sier rådmann Laila Eide Hjertø.