Hitra kommunestyre vedtok i ettermiddag enstemmig å innføre et nytt prinsipp i innkreving av vann- og avløpsgebyr fra fastboende. Man går fra dagens i hovedsakelig stipulerte gebyr med minimumsgebyr til en todelt gebyrordning med abonnementsgebyr og forbruksgebyr. I praksis betyr dette at boliger med vannmåler heretter betaler ut fra hvor mye vann man forbruker.

- Jeg syns dette er en fin måte å få mer bevisstgjøring rundt vannforbruket vårt, sa Eldbjørg Broholm (Ap) fra talerstolen under behandlinga av saken.

- Flere enn meg har til nå vært i stuss på hvorfor de som allerede har vannmåler fortsatt får samme regning som andre. De har hittil ikke fått honnør om de er litt mer sparsommelige enn andre. Nå får vi et gebyrsystem som gjør at de som er mer nøysom og mer bevisst på vannforbruket kan få igjen for det, sa Broholm.

Som lokalavisa tidligere har omtalt, vil alle nye boliger fra 1.januar 2018 bli pålagt å installere vannmåler.

Vann- og avløpsgebyrene i Hitra kommune bygger på selvkostprinsippet, det vil si at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.