Utflytta hitterværing Fridtjof Hjertås ble fredag tildelt Musikklærerprisen 2017 under Musikklærernes dag på Værnes, i følge musikkorganisasjonen Musikk i Skolen.

Han er kjent på Hitra og Frøya for blant annet å har skrevet musikken til Marenspelet.

Prisen ble tildelt for første gang i år og er etablert for å synliggjøre, styrke og løfte musikklærerens rolle og musikkfagets status i norsk skole.

Fridtjof Hjertås bor i Trondheim og har i 40 år arbeidet ved Blussuvoll ungdomsskole i Trondheim.

Han har hatt enorm betydning for flere generasjoner med elever gjennom sin inkluderende væremåte og tilpassede undervisningsmetodikk. Han har vært lærer for mange kjente musikere i Norge og han har hatt sentrale verv både som arrangør, komponist og skolekorpsdirigent. Han har i tillegg vært musikalsk leder for over 30 musikaloppsetninger på Strinda videregående skole, og for et enda større antall revyer og sangspill på egen skole. Han har vært mye brukt som kursholder, han har forfattet lærebøker, og siden 1985 har han vært praksisveileder for ped-studenter ved NTNU, institutt for musikk og for lærerstudenterFridtjof Hjertås har i store deler av karrieren dessuten vært sosiallærer i kombinasjon med musikklærer og brukt musikkfaget aktivt for å fange interessen hos elever som ellers har hatt vansker med å motivere seg for skolegang, står det i pressemeldingen.