Nabovarsel har ført til to utrykninger på Frøya denne helga. Natttil fredag fikk politiet melding om festbråk på Dyrvik, bråket var roet seg nedfør patruljen ankom stedet. Natt til søndag var det igjen festbråk, dennegangen på Sistranda. Politiet snakket med foreldrene til den som holdt festen,og det ble lagt ned pålegg om å holde lydnivået ned.

- Stort sett ordner deg seg uten at vi trenger gjøre mye. Bråketroer seg ned på egenhånd og etter en advarsel er det sjeldent vi må kommetilbake. Det meldes likevel ofte fra naboer som generes av høy støy, så vi haren del festbråk i loggen vår, sier Dahlø.

Opphetet debatt

Dahlø forteller at høy musikk, roping og mye fyll er det de fårflest meldinger om, men det forekommer også fester hvor det blir kranglingeller slåsskamp. Nå herjer det en opphetet debatt på lokalavisas nettside omfrøyværingene er mer bråkete enn hitterværingene. Dette er Dahlø uenig i.

- Når det gjelder om dette skjer oftere på Frøya enn Hitra, trorjeg ingenting på det. Vi holder ingen detaljert statistikk på dette, men bråketer nok jevnt fordelt, sier Dahlø.