Sammen med Rennebu, Meldal, Holtålen og Agdenes kommune, som ilikhet med Frøya vil miste sitt lensmannskontor ved en eventuell omorganiseringav politidistriktet, skal ordfører Berit Flåmo i ettermiddag møte statssekretærPål K. Lønseth i justisdepartementet.

- Vi har gått sammen om å kontakte justisministeren for å belysehvor viktig det er å beholde lensmannskontorene i våre kommuner. Vi vil ogsådiskutere utarmingen som skjer, ved at flere stillinger er blitt flyttet fraFrøya lensmannskontor til Hitra lensmannskontor. Da får ikke lensmannskontoretgjort den jobben de skal gjøre, sier Flåmo.