Det ble ingen opphetet debatt da kommunestyret i Snillfjord i kveld behandlet saken om kryssing over Åstfjorden. Flere representanter var svært kritiske til lavbru-alternativet, og det ble også luftet forslag om å utsette hele saken. Men selve debatten - inkludert gruppemøter, var ferdigdebatert på mindre enn en time.

Kun fem representanter stemte for høybru, som vil bli 130 millioner dyrere enn lavbru-alteranativet som ble vedtat