- Vi har sagt at kvenværskolen skal opprettholdes. Men nå sier vi: tida er modenfor  at vi skal ta hensyn til elevene, sa Tom Skare fra talerstolen i Hitra kommunestyre nå i ettermiddag (torsdag).

Endringer i skolestrukturen var ikke tema i valgkampen i høst. Men uro har plaget skolen i det siste, etter at to lærere valgte å slutte med kort varsel. Ny lærer er ansatt, men nå kan altså skolens eksistens bli politisk tema etter kveldens Frp-utspill.

- Det går rykter at de kommer ned på syv elever bare i løpet av få dager. Det ryktes også at foreldre tenker på å kjøpe seg leilighet i Fillan for at ungene skal få gå i Fillan. Dette som en følge om av fritt skolevalg skal tas bort. Vi vil ikke at foreldrene som flytter ungene til en mer faglig forsvarlig skole, skal bli syndebukker. Det er vi politikerne som har ansvar for ungenes faglige og sosiale skoletilbud. Kvenvær skole er ikke god nok slik den er i dag. Vi ber om at oppvekstkomiteen tar tak i dette, og at vi får en rask og grundig avgjørelse på det, sa Skare.

Frp fremmet dette som skriftlig oversendelsesforslag til budsjettet. Ingen andre representanter kommenterte Skares innlegg.

LES OGSÅ: "lysregulering" på talerstolen

Innspillet fra Frp ble i kveld av kommunestyret enstemmig vedtatt som oversendelsesforslag. Noen nedleggelse er altså ikke vedtatt, men oppvekstkomiteen får saken til vurdering etter jul.