Pr. i dag er 922 av totalt 1.070 meter av Fenestunnelen sprengt ut. Bare snaue 150 meter gjenstår altså før tunnelarbeiderne ser dagslyset i den andre enden.

- Det kan bli litt mer sikringsarbeid når vi nærmer oss siste del. Det er ofte litt dårligere fjell nærmere dagen. Men framdrifta er god. Innen tre-fire ukers tid regner vi med å ha gjennomslag, sier prosjektleder Svein Soknes.

Valslagstunnelen

Også i den andre påbegynte tunnelen - Valslagstunnelen - er framdrifta god. Her har man så langt sprengt ut 949 meter av totalt 2.585 meter.

- I det hele tatt har det gått veldig greit med hele prosjektet. Vi er veldig godt fornøyd med framdrifta, sier Soknes.

Følg framdrifta øverst på våre 714-sider

Klargjort for Brattstiåstunnelen

Den tredje tunnelen i denne delen av 714-utbygginga, Brattstiåstunnelen, er ennå ikke påbegynt. Det vil si; forarbeidene er gjort og det er laget tilførselsveier.

- Etter at vi har kommet gjennom Fenestunnelen, blir riggen først flyttet til Valgslagstunnelen. Deretter blir det ferieavvikling, så vi planlegger oppstart på Brattstiåstunnelen i august, forklarer Soknes.

86 prosent av Fenestunnelen er sprengt ut. (Foto: Lars Otto Eide)
Innen tre-fire ukers tid regner tunnelarbeiderne å se dagslyset i den andre enden av Fenestunnelen. (Foto: Lars Otto Eide)