Statens vegvesen legger i dag ut en folder på www.vegvesen.no/vinter som gir informasjon om hvilken standard man kan forvente på riks- og fylkesveiene i Region midt.

De veiene som har mest trafikk, skal ha best standard.

- Hvilken standard hver vei skal ha, avhenger hovedsaklig av trafikkmengden. De mest trafikkerte veiene har best standard. Det betyr at de brøytes og strøs først. Alle riks- og fylkesveier skal imidlertid være fremkommelig for kjøretøy som er normalt utrustet for vinterkjøring, skriver veivesenet i en pressemelding.

Forklares gjennom fargekoder

Et kart følger med folderen for Sør-Trøndelag. Her vises det gjennom fargekoder hva vi kan forvente av brøyting og annet vedlikehold. Hovedveiene rundt Hitra og Frøya og gjennom Snillfjord er alle merket med gult.

SVART:

- Bar vei. - Veien skal være brøytet innen det har kommet 6 cm snø, og den skal være snø- og isfri senest fire timer etter snøfall, avhengig av trafikkmengden.

RØD:

- Stor trafikk. Strekningen trafikkeres av mer enn 3000 biler per døgn i gjennomsnitt. - Her vil du oppleve vinterføre, men veien skal brøytes innen det har kommet 7 cm snø. - Veien skal være strødd innen 2 timer etter at krav til tiltak utløses.

GRØNN:

- Middels trafikk. Strekningen trafikkeres av 1500-3000 biler per døgn i gjennomsnitt. - Her vil du oppleve vinterføre, men veien skal brøytes innen det har kommet 10 cm snø. - Veien skal være strødd innen 2 timer etter at krav til tiltak utløses.

GUL:

- Liten trafikk. Strekningen trafikkeres av mindre enn 1500 biler per døgn i gjennomsnitt.- Her vil du oppleve vinterføre, men veien skal brøytes innen det har kommet 15 cm snø på veier som trafikkeres av 0-500 biler og 12 cm snø på veier som trafikkeres av 500-1500 biler per døgn- Veien skal være strødd innen 3-4 timer etter krav til tiltak utløses.

Spesielle forhold

Statens vegvesen bemerker at for å sikre framkommeligheten på enkelte kritiske veistrekninger kan disse ha høyere standard enn trafikkmengden skulle tilsi. I brosjyren er det bare Rv. 70 Gråura som er nevnt spesielt.

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier og gang- og sykkelveier langs riksveier og de mest trafikerte fylkesveiene. Arbeidet på veiene ut føres av entreprenører etter en standard som er avtalt i kontrakt med Statens vegvesen.

- I Sør-Trøndelag har vi kontrakter med Mesta drift og Veidekke industri AS.