Oversikten over karakterutviklingen i Hitra kommune er klar. Oppvekstsjef Kjell Roar Sæther er jevnt over fornøyd med resultatene, men ser at det er rom for forbedring.

Hitra skårer noe lavere i engelsk og norsk enn landet forøvrig, og oppvekstsjefen tror at deler av grunnen kan tilskrives en høy andel av fremmedspråklige elever.

- Hitra har en høyere andel fremmedspråklige elever enn landsgjennomsnittet, og jeg tror dette gir seg noe utslag på karakterstatistikken. Å hevde seg i et språk du ikke mestrer helt vil by på visse utfordringer, sier Sæther. I matematikk ligger resultatene jevnt med landsgjennomsnittet.

Oppvekstsjefen forteller det nå jobbes aktivt for å styrke hitraskolene.

- Nå går vi nøye inn i resultatene. Vi vil se på hvordan vi vekter lærestoffet, hvor gode vi er på vurdering, hvordan vi øker kompetansen hos lærerne, og hvordan vi fordeler vi den kompetansen vi allerede har. Dessuten er forbedring av læremiljøet et hovedpoeng, sier Sæther.

Selv om hitraskolene skårer bedre i år enn året før, er det fortsatt grunn til å holde et høyt fokus på læring og læringsmiljø. Det interkommunale samarbeidet Felles Faglige Forum, hvor Frøya, Hitra og Snillfjord møtes, er også med på å øke kompetansen i hele regionen.

- Her møtes skoleledere, pedagogisk personale og skolesjefer tre ganger i året for å dra veksler på hverandre, sier Kjell Roar Sæther.

Her er resultatene fra Hitra skoleåret 2013/2014, målt mot året før:

Standpunktkarakterer:

Engelsk skriftlig:

Landet i år: 3,9. Hitra i år: 3,6 Hitra i fjor 3,3. Altså en viss framgang.

Engelsk muntlig:

Landet i år 4,2 Hitra i år: 3,6 Hitra i fjor 3,5. Altså en liten framgang

Matematikk:

Landet i år: 3,5 Hitra i år: 3,4 Hitra i fjor 3,3. Altså en liten framgang

Norsk hovedmål skriftlig:

Landet i år: 3,8 Hitra i år: 3,5 Hitra i fjor 3,5. Ingen endring

Norsk muntlig:

Landet i år: 4,2 Hitra i år: 3,6 Hitra i fjor 3,7. Altså en liten tilbakegang

Eksamensresultater:

Engelsk skriftlig:

Landet i år: 3,9 Hitra i år: 3,6 Hitra i fjor 3,5. Altså en liten framgang.

Matematikk skriftlig:

Landet i år: 3,0 Hitra i år: 3,0 Hitra i fjor 2,7. Altså en viss framgang.

Norsk skriftlig:

Landet i år: 3,4 Hitra i år: ingen eksamen. Hitra i fjor 3,1.

Grunnskolepoeng:

Hitra i år: 38,7. Hitra i fjor: 37,3, altså en framgang.

Landet: 40,4 og fylket: 40,2.