I forkant av siste kommunestyre på Hitra orienterte ordfører Ole Haugen om formannskapets tur tidligere på dagen, hvor de besøkte Storm Brygghus i de tidligere lokalene til Kvenvær eldresenter. I tillegg har han også besøkt Ansnes Brygger.

Og ordføreren fortalte at han er imponert.

Han har også stilt de tiltakslystne spørsmål om hvorfor de satser her ute.

– Svaret jeg får er at de er blitt glade i Hitra, og ønsker å skape noe her. Det er rett og slett artig å få slike tilbakemedlinger, oppsummertee Ole Haugen besøkene på Kvenvær Brygghus og Ansnes Brygger.