I kommende formannskap ber rådmannen politkerne om å vedta en oppgradering av bowlinghallen til en kostnadsramme på 400.000 kroner. I tillegg foreslår rådmannen at kommunen øker tilskuddet til Hitrahallen SA fra 1,1 millioner kroner, til 2,1 millioner kroner, slik at Hitrahallen kan ta opp lån til ombygging/renovering av Hitrahallen til større kulturarrangementer.

Ombygging av Hitrahallen, med blant annet teleskoparena til 250 tilskuere, nytt kjøkken og ombygging av vestibylen er kostnadsberegnet til drøyt 18 millioner kroner.