Ordfører Berit Flåmo forteller at hun har undersøkt med fylkeskommunen og rederiet om det er mulig å få en ferge-retur til sørværene på tidlig-ettermiddagen julaften og nyttårsaften.

Da vil folk som f.eks vil besøke sine på Frøya sykehjem ha muligheten til det, og likevel komme seg heim til øyrekka før jula ringes inn. Dette har ikke latt seg gjennomføre.

Men i dagens trafikkrådsmøte ble dette tema igjen.

Drosje fra båten til sykehjemmet

Misnøyen med rutetilbudet for øyrekka har vært tema i en årrekke. Nylig skrev frøya.no om misnøyen med båt/fergetilbudet på jule- og nyttårsaften for folket i øyrekka.

LES OGSÅ: - Tar 13 timer å reise Mausund-Fillan-Mausund

Ordfører Berit Flåmo lanserte i dagens møte forslag om at kommunen kunne stille maxitaxi fra Sistranda til sykehjemmet, slik at man kunne benytte seg av Frøyfarts rute, og få til et besøk på sykehjemmet.

Edvin Paulsen (Sula) var blant dem som mente at tiden var for knapp tid til å gjøre noe med julaftenstilbudet, og han var også usikker på om noen ville benytte seg av det.

Slik ruta er lagt opp, vil det uansett være kun sørværene: Sula – Bogøya – Mausund som kommer seg til og fra på julaften og nyttårsaften.

Undersøker også muligheten for nordværene

Rådmann ble bedt om å finne penger til et maxitaxitilbud mellom Siholmen og sykehjemmet på Hamarvika nyttårsaften.

Ordfører Berit Flåmo skal videre undersøke med FosenNamsos Sjø om det er mulig å knytte på Froan til Frøyfarts rute denne dagen, slik at folk i nordværene også kan få samme muligheten.