Sør-Trøndelag KrF mener derfor rammen for investeringer på riksveier må økes.

Sør-Trøndelag KrF viser til at prosjektene E 39 Høgkjølen – Harrangen, RV 714 ”Beinveien heim” og Fosenvegene ”ei tim´te´ by´n” vil bedre forholdene for næringsliv og innbyggere i fylket.

-Trafikksikkerheten bedres og vegstandarden vil raskere tilfredsstille næringslivets krav til fremkommelighet. Verdiskapningen i regionen er betydelig, og vei er flaskehals nr. 1. Slik kan det ikke være, mener årsmøtet i Sør-Trøndelag KrF.

Geirmund Lykke ble for øvrig på årsmøtet valgt til ny leder i fylkespartiet. Gruppelederen i fylkestinget overtar som leder etter Odd Anders With.

Årsmøtet ble holdt på Bårdshaug Herregård fredag og lørdag 8. og 9. februar.