Det er mandag formiddag og inn døra til lensmannskontoret på Fillan kommer Mary Olufsen, med våpen og ammunisjon i hånd.

Politiet i Trøndelag har for tiden våpenamnesti og vil blant annet la være å gi straff til den som har et ulovlig våpen forutsatt at det blir levert inn nå fram mot utgangen av mai.

- Dette våpenet er ikke uregistert og har tilhørt min ektemann, men etter at han døde for 17 år har det stått urørt. Ingen har villet overta det heller, så da jeg hørte om våpenamnestiet tenke jeg at nå var det på tide og levere det inn, forteller Mary.

18 våpen så langt

Lensmann Arild Sollie tar gladelig i mot Marys våpen og ammunisjon. Han forteller at amnestiet startet den 1.mars og at det så langt har det kommet inn 18 våpen på Hitra og Frøya. Lensmannen er fornøyd med antallet så langt, men legger til at han helt sikkert tror det ligger mange våpen rundt omkring som godt kan bli levert inn under amnestiet.

- Man har muligheten til å komme innom politiet på Hitra og Frøya med uregisterte våpen fram til 31. mai.

Den som leverer inn amnestivåpen kan søke om å beholde våpenet, søke om å få det registrert, slik at man kan selge det videre; Søke om å få gjøre våpenet lovlig ubrukbart og slik kunne beholde det ; Levere våpenet inn for destruksjon.

- De aller fleste leverer inn våpen til destruksjon hos oss og de våpnene blir til spiker, men vi har også fått inn noen våpen lokalt som har dreid seg om registering, sier Sollie.

Det har kommet inn ulike typer våpen på Hitra og Frøya, fra gode jaktvåpen til gamle utrangerte våpen i fra krigen.

- Det er dessuten ikke bare våpen amnestiet gjelder, men også gammel ammunisjon.

Sprengstoff, granater, krutt og fyrverkeri skal derimot ikke medbringes til politiet.

- Det kan være ustabilt, men ta kontakt med politiet så kan vi få varslet eksperter i fra Forsvaret til å ta seg av dette, sier Sollie.

Lensmann Arild Sollie tar i mot og sjekker våpenet som Mary Olufsen leverer inn under våpenamnestiet.

Ulovlig våpenbesittelse

Det er slik at det er straffbart og strengt alvolig å ha uregisterte våpen hjemme, sier Sollie.

- Uregisterte våpen kan komme på avveie, de kan bli stjelt eller brukt til ulovlige handlinger og få alvorlige følger for vedkommende som har eid de.

Når våpenamnestiet er over, risikerer alle som tas med ulovlige våpen inntil to års fengsel. I grove tilfeller er strafferammen seks år. Har man da våpenkort for annet våpen, må man i tillegg påregne at dette tilbakekalles, opplyser politiet i Trøndelag.

Lensmann Sollie oppfordrer øyværingene sterkt til å benytte seg av våpenamnestien.

- Vi har hatt slik amnesti en gang tidligere, men det er nok nærmere femten år siden så det gjelder å benytte seg av våpenamnestiet når man har muligheten. Til å gjøre noe med de uregisterte våpnene under lovlige former, få orden i sysakene uten at det får konsekvenser.