- Han som ringte inn bekymringen, gjorde det i akkurat rett tid