Onsdag hadde Frøya brannvesen i samarbeid med Trøndelag brannvesen demonstrasjon av utstyr til bruk ved oljeutslipp i sjø og vassdrag.

Kystverket har nylig stasjonert en liten åpen båt med påhengsmotor ved Frøya brannstasjon, for at brannvesenet skal kunne frakte oljevernutstyr til utslipp i havner eller andre plasser i sjøen.

- Båten står på henger, og da kan vi lett komme til hvor det skal være på Frøya, slik at vi kan få lagt ut oljelenser og samle inn olje, sier varabrannsjef Johan Pettersen.

Han og brannmannskapene viste frem lenser og annet oljevernutstyr til skoleelever og andre interesserte.

Må frakte utstyr langveisfra ved større utslipp

Anna Carlsson er rådgiver i interkommunalt utvalg mot akutt forurensning(IUA).

- Det er et samarbeid mellom 29 kommuner i vår region, som samarbeider mot akutt forurensning.

- Hva gjør dere hvis det skjer et større oljeuhell?

- Hvis det skjer her så rykker Frøya brannvesen ut med det utstyret de har. Da har de lenser som sperrer og forhindrer spredning av oljen. Og de har i tillegg lenser som kan suger til seg olje. Der man kommer til kan man bruke en sugebil for å få opp oljen. Det viktigste er å stoppe spredningen. Så kan man bruke litt mer tid på å samle det opp.

Hun forteller at de har rundt 50 hendelser med oljeforurensning i året, der de fleste tilfellene er diesellekkasjer fra lastebiler.

- Hvilken beredskap har dere dersom en oljetanker går på grunn og lekker olje utenfor Sula?

- Da er det om å få flyttet utstyret vi har i de store depotene vi har på Brekstad og i Trondheim. Det utstyret står i kontainere og fraktes med bil, men kan også fraktes med båt ved behov.

- Så det kan ta en del timer før utstyret kommer ut hit?

- Ja, det vil ta noen timer å få mobilisert. På Frøya har de 500 meter oljelenser for å komme i gang med å stoppe spredningen.

- Hva hjelper det hvis det er et stort utslipp fra en oljetanker?

- Da får man i alle fall ringet inn båten. Men det må mer til for å beskytte strendene. Da må man prioritere hvilke områder man vil beskytte, i samarbeid med miljørådgiveren i kommunen og fylkesmannen.

- Er beredskapen god nok hvis det blåser nord-vest storm?

- Da sprer oljen seg veldig fort. Og er det en bølgehøyde på over en meter så har ikke kommunen beredskapen for å håndtere det. Da må det fraktes tyngre utstyr fra Brekstad. Men er det veldig dårlig vær er det lite som kan gjøres for å hindre at oljen når strendene. Da blir vasking av olje langs strendene det neste.

Vurderer å flytte utstyr hit

- Hva med et scenario der det blir lekkasje fra eventuell fremtidig oljevirksomhet rett utenfor Frøya?

- Oljenæringen har krav om at de skal ha beredskap, og har dannet en oljevernforening som har utstyr til bruk dersom det skjer et utslipp off-shore. Men vi følger litt med i tilfelle det blir oljeutvinning nærmere kysten her. Da kan det bli aktuelt å flytte mer utstyr ut til kysten her.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no