Mange slutter med å ta hjertemedisinen fordi de er redde for bivirkningene. Apotekenes nye tjeneste ”Medisinstart” skal oppklare misforståelser.

Onsdag 2. mai gikk startskuddet for den nye apotektjenesten ”Medisinstart”. Tjenesten er beregnet for pasienter som begynner med ny hjertemedisin, blodtrykk- eller kolesterolsenkende medisiner. Tjenesten tilbys ved alle apotek i Norge.

Tilbudet består av to samtaler med en farmasøyt under full diskresjon. Tettere oppfølging av pasienter etter oppstart av ny medisin vil hindre feilbruk av medikamentene, og oppklare misforståelser, mener Apotekforeningen.

Redde for bivirkninger

- Flere pasienter slutter å ta medisinene eller halverer dosen fordi de er redde for bivirkningene. Det kan oppleves som skremmende å begynne på en medisin som du skal bruke i lang tid, forteller apoteker Mohamed Al Kalla ved Vitus apotek i Fillan.

Mellom 30 og 50 prosent av kronikere tar ikke legemidlet slik det er foreskrevet viser tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

- Mange føler behov for ekstra oppfølging når de skal starte opp med et nytt medikament. Pasienten har kanskje fått mye informasjon under legebesøket, i tillegg til medisinbruken, og husker ikke helt hva legen har sagt. I samtalene som gis i ”Medisinstart” er bruken av medisin det eneste temaet.

- Hva er grunnen til at pasientene ikke tar legemidlene slik den er foreskrevet?

- Ofte er årsaken frykt for bivirkningene. Man kan også uroe seg for at man blir avhengig av medikamentene eller at virkningen uteblir. Folks bekymringer kan være basert på feilinformasjon. Det er ikke sikkert at det man hører av naboen eller leser på internett stemmer for deg. Med ”Medisinstart” vil farmasøyten gi god informasjon slik at det ikke oppstår misforståelser. Vi på apoteket er jo eksperter på medisiner, smiler Al Kalla.

Gratis for pasienten

Stortinget har bevilget fire millioner kroner for å finansiere tjenesten i 2018. Tjenesten er gratis for pasienten. Det er legen eller pasienten selv melder inn ønsket om deltagelse i ”Medisinstart”.

- Den første samtalen vil være en til to uker etter oppstart av medisinen. Den andre samtalen tar vi fire til fem uker etter oppstart. Samtalen vil vare et kvarters tid og foregår under full diskresjon. Farmasøyten har taushetsplikt, informerer Mohamed Al Kalla.