Kommunene er pålagt å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på helsa.

Nå kan Hitra kommune få hjelp gjennom et prosjekt som skal prøve ut telefonintervju til å kartlegge hitterværingenes helse. Prosjektet har som mål å teste ut om telefonintervju kan være en pålitelig, rask og kostnadseffektiv metode for innhenting av ferske folkehelsedata på kommunenivå.

- Vi er veldig glad for at vi ble uttatt til å være med på dette prosjektet. Dette vil gi oss en god oversikt over helsetilstanden til Hitras befolkning, sier rådmann Roger Antonsen.

I siste halvdel av november vil mange hitterværinger bli oppringt av meningsmålingsinstituttet Centio Research, som har fått oppdraget av Nord-og Sør-Trøndelag fylke og Jämtlands Län i Sverige som samarbeider gjennom Interreg-prosjektet.

De som blir ringt opp vil bli spurt om de vil delta i undersøkelsen og svare på spørsmålene.

- For å få statistisk holdbare folkehelsedata håper vi at de som blir oppringt i de utvalgte kommunene er positive og velger å delta og svare på spørsmålene når de blir oppringt, sier John Tore Vik, folkehelsekoordinator i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Undersøkelsen blir gjort i samsvar med kravene i personopplysningsloven.