I frustrasjon over elendig internettforbindelse har mange kvenværinger signert en underskriftskampanje.

- Vi ønsker med denne underskriftskampanjen å vise vår frustrasjon over ikke å bli tatt på alvor. Responsen har vært kjempegod. 122 underskrifter på det lille tettstedet viser at dette er noe som opptar folket. Vi har havnet i en håpløs situasjon. Denne kampen må vi ta om vi skal kunne bo her i framtida, mener Marianne Østensen.

Utslått av sommer-uvær

I slutten av juli i fjor var det et forferdelig uvær i Kvenværsområdet med lyn og torden. Et lynnedslag slo ned i telenettet, og ødela bl.a. annet mange private modem -  og mange boliger ble uten nettforbindelse.

- Lynnedslaget var så kraftig at til og med lampen på modemet mitt ble svart. Og en tuner som også sto tilkoblet ende sine dager, forteller Ronny Korsnes

Det var etter dette problemene i Kvenvær oppstod. Etter dette har internettforbindelsen aldri fungert tilfredsstillende, forteller de..

43 henvendelser siden august

Ronny Korsnes illustrerer dette med antall henvendelser til sin nettverksleverandør.

- Fra 13. desember 2011 til 30.juli 2013 var jeg sju ganger i kontakt med NextGenTel. Fra 15. august i fjor og fram til 11. mars i år har jeg vært i kontakt med selskapet hele 43 ganger for å påpeke feil og mangler. Dette viser hvilke problemer vi har hatt det siste året, forklarer en oppgitt Korsnes.

Blir ikke hørt

- Jeg synes vi ofte blir møtt med en nonchalant tone når vi tar opp problemer med nettselskapene. Mange har klaget, men vi blir ikke hørt. Er vi for få til at selskapene vil bygge ut på Kvenvær, spør Marianne Østensen.

Hun påpeker at uansett hvilken nettleverandør man velger, er man avhengige av Telenor.

–  Det er jo Telenor som har telemastene. De andre selskapene leier jo bare linjene av Telenor.

- Hvilket internett?

Ronny Korsnes viser fram et brev han fikk fra Posten denne uka. Der skriver Posten: ”Regjeringen har besluttet at offentlig sektor skal kommunisere digitalt med Norges befolkning. Det betyr at brev fra stat og kommune framover blir sendt til innbyggernes digitale postkasser”.

- Jeg kan ikke annet enn å le. Her får vi beskjed at vi skal bruke internett for å kommunisere. Men hvilket internett, spør jeg. Skal dette fungere, må vi ha en internettforbindelse som fungerer, fastslår han.

Han og Marianne Østensen mener satsingen på mobil- og internettdekningen i Norge er alt for dårlig.

- Vi ligger mange år bak andre land i Europa. Det er flott at vi ønsker opprettholde distriktsbosettingen i Norge, men da må sannelig også infrastrukturen bygges ut slik at det er mulig å bo utenom sentrumsområdene.

Hemmer næringslivet

Marianne Østensen mener dårlig internettforbindelse virker svært hemmende på lokalsamfunnet.

- Næringslivet er helt avhengig av god nettforbindelse skal de få utført sine gjøremål. Her på Kvenvær har vi blant annet tre store reiselivsbedrifter som med sine mange kunder har stort behov for tilfredsstillende forbindelser med omverdenen. Skal vi ha næringsliv må vi ha nettforbindelse, understreker hun.

- Vi mener bestemt det må være en feil i en lokal basestasjon her. Men det er det umulig å få dette bekreftet. Vi frykter for utstyret ikke blir reparert fordi det ikke er lønnsomt, antar de to.

Selv forteller Marianne Østensen om en episode der hun ble opplyst at hun kunne bruke isdn-samband for å få nettilgang.

- Men da det viste seg at det måtte graves noen meter grøft for å legge kabel inn til huset, fikk jeg beskjed om at det dessverre ikke lot seg gjøre å installere isdn. Ble det for kostbart med gravearbeid, undrer Østensen.

Krever oppgradering

Kvenværingene krever en oppgradering av nettforbindelsen slik at kapasiteten økes.

- I dag får vi ikke en gang den lille kapasiteten vi betaler for. Hvordan blir det når turistsesongen starter rundt påsketider. Da antar vi nettet blir uvanlig tregt, frykter de to kvenværingene.

Duoen savner også mer engasjement fra kommunen.

- Vi føler vi står alene i kampen for tilfredsstillende internettforbindelse på Kvenværet. Hvor er kommunen i dette arbeidet, spør de to.

Østensen og Korsnes mener de har stor støtte i befolkningen.

- Vi ønsker med denne underskriftskampanjen å vise vår frustrasjon over ikke å bli tatt på alvor. Responsen har vært kjempegod. 122 underskrifter på det lille tettstedet viser at dette er noe som opptar folket. Vi har havnet i en håpløs situasjon. Denne kampen må vi ta om vi skal kunne bo her i framtida, mener Marianne Østensen.