Hitra kommunestyre møtes i dag (torsdag) fra kl. 12. Møtet kan du følge på web-tv her via lokalavisa.

Møtet kan du følge ved å klikke på denne linken.

På møteplana står bl.a. budsjett, veinavn for Fillanområdet, livsstil- og folkehelsesenter samt renovering av personalfløy ved Strand skole.