Nordfjeldske Kontroll, som utfører salgs, skjenke og røykekontroller for Frøya kommune, hadde en egen runde under sommerens Utihavet-festival på Mausund. Alle salgs- og skjenkesteder fikk besøk, og det ble ikke avdekket noen brudd på loven. Den eneste anmerkningen i rapporten, går på sikkerheten rundt skjenkeområdet til Kjeila kafe. Kafeen ligger på kaia, uten noen inngjerding.

«Sikkerhet mot sjø må bedre ivaretas. Her må det settes opp inngjerding», står det i rapporten.

Det er også gjennomført kontroller av vanlige salg- og skjenkesteder rundt om på Frøya i juni. Alle steder hadde sine saker på stell da de fikk besøk.

«Alvorlige brudd på alkoholoven (…) er ikke avdekket/observert i løpet av kontrollørs besøk» står det i rapporten.