”DUGNAD. Grønnbakken veilagog Sandstad vei og lyslag har fått avtale med grunneierne på nedre side avhovedveien om å fjerne den tette vegetasjonen som sperrer utsikten mot sjøenfor alle beboerne på Grønnbakken. Ta med deg sag/motorsag, og møt opp!, stårdet på en faststiftet lapp i busskuret på Grønnbakken.”

Flere avborettslagsbeboerne har funnet frem motorsaga den siste tiden, og nå er det ikkelenge til de kan se sjøen fra stuevinduet.

- Så sjøen for 40 år siden

- Målet er å snauhogge alt,sier en av initiativtakerne Svein Ingebrigtsen.

- Sånn at det blir slik detvar for 40 år siden, da vi kunne se skipsleia, sier Dagfinn Herskedal.

- Da vi flyttet hit i 1974var trærne bare en knapp meter høye, og vi så hele leia. Siden da har utsikteneblitt dårligere og dårligere, og nå står trærne som en vegg mot leia, sierIngebrigtsen.

- Målet er å bli ferdig tilsommeren, men det spørs hvor mange som er interessert i å være med på dugnaden.Det er alvorlig mye trær nedover mot sjøen, sier Ingebrigtsen.