Årets første fylkesting starter onsdag kl 12:30 og varer kun en dag denne gang. Du kan som vanlig følge Fylkestinget på nett-TV og delta i live chat fra fylkeskommunens nettsider. Denne gang med en forbedret løsning for Nett-TV.

SE MØTET VED Å FØLGE DENNE LINKEN

Blant sakene er kostnadsoverskridelse på Fv 714 Dolmsundprosjektet. Dolmsundbrua, der grunnarbeidene ble påbegynt i fjor, viser prognosene nå at kostnadene blir større enn ventet.

- Vår siste prognose tilsier at brua vil koste 337,4 millioner kroner å bygge. Det er en økning på 23,5 millioner kroner siden prognosen vi gjorde i fjor vår da kontrakten ble lyst ut, skriver veivesenet.

Årsaken til at brua ser ut til å bli dyrere, er at det ble nødvendig med fjerning av mer masser enn veivesenet først trodde og dermed også behov for mye mer stein til fyllinger.