Av: Bjørn L. Rønningen

Frøy flagger hjem fartøy

foto