- Vi mener at det står i stil med behovet. Det er egentlig en understreking av alvoret i situasjonen