Frank Fillingsnes vil stille seg opp med bil og sperre veien for skolebussen når den skal kjøre en av stikkveiene for å hente videregående-elever. Det skjer om han ikke får et svar fra trafikkselskapet Atb innen nyåret.

- Hva skal man gjøre da? Det er jo ingen som bryr seg. Dette er urettferdig, og vi får ikke svar når vi tar det opp. Enten må de kjøre alle sideveiene hvor det er elever, eller så får de holde seg til hovedveien, mener Frank Fillingsnes.

Protesterer på urettferdigheten

På veien mellom Fjellværøya og Hitra videregående på Fillan kjører skolebussen to stikkveier for å hente opp elever. Den tredje stikkveien hvor det er videregående-elev, til Jektvika ved Ansnes, kjøres ikke.

Tidligere i høst fortalte Hitra-Frøya om Frank Fillingsnes og de andre foreldrene i Jektvika, som protesterte på denne urettferdigheten. Det som gjorde saken ekstra vanskelig å akseptere, var begrunnelsen fra Atb. De forklarte avslaget på skoleskyss for videregående-eleven med at veien var for smal, og at det var vanskelige snuforhold på endeplassen.

Dette hevdet de til tross for at bussen kjører dit og snur når den skal hente og levere grunnskolebarna. Med andre ord: når den samme typen buss frakter videregåendeelever blir veien for smal!

- Så gæli dumt at jeg ikke finner ord

- Det svarer er så gæli dumt at jeg ikke finner ord, var Frank Fillingsnes kommentar den gangen.

Høyrepolitiker Torhild Aarbergsbotten tok opp saken i samferdselsutvalget i fylket, hvor Atb beklaget måten de hadde svart på, men ikke ga noen signaler om at de ville gå tilbake på vedtaket om ikke å gi skoleskyss fram til Jektvika.

Senere har Frank og Åse Monica Fillingsnes, foreldrene til eleven det gjelder, sendt skriftlig klage til Skolen/fylkeskommunen. En måned etter at denne ble sendt, har de ennå ikke fått svar.

- Nå er tålmodigheten oppbrukt, sier Frank Fillingsnes, som varsler aksjon hvis de ikke har fått noe svar innen skolen starter opp etter nyttår.