Hitra kommunestyre møtes i dag (tirsdag) fra kl. 13. Møtet kan du følge på web-tv.

Følg møtet ved å klikke på denne linken

Møtet innledes med en orientering av daglig leder ved Dalpro AS, Edvard Ulvan.

Blant sakene som skal behandles er nye veinavn i Fillan, videre bosetting av flyktninger, søknad om forskuttering av spillemidler til Eaholmen nærmiljæanlegg, reguleringsplan for Hitra Camping.

I tillegg skal salg av Kvenvær omsorgssenter opp til behandling, men denne saken er lukket.

Alle dokumentene kan du laste ned her