I de offentlige dokumentene i den såkalte ”rådmannssaken” som hitra-froya.no har fått innsyn i, kommer det klart frem at både formannskap og kommunestyre har mistillit til rådmann Ole Henrik Fjørstad.

I kommunestyrets vedtak i personalsaken mot rådmannen, står det at det kun er ordfører Berit Flåmo som kan uttale seg om saken. Nå som dokumentene i saken er offentliggjort har hun mulighet til å uttale seg.

- Slik det står i bakgrunnen for saken som nå er offentliggjort, er det på grunnlag av flere klager på rådmannen som går på kritikkverdige forhold, at formannskapet valgte å ta tak i saken, sier Flåmo til lokalavisa.

Mistilliten som har oppstått på grunn av disse forholdene gjør at rådmannen vanskelig kan fortsette i sin stilling, mener Flåmo, noe som også poengteres av kommunens advokat.

- Mistilliten er forsterket

- På generelt grunnlag vil jeg si at når arbeidsgiver ikke har tillit til arbeidstaker, så er det et vanskelig utgangspunkt. Videre kan det  påpekes at rådmannen via sin advokat aktivt har benyttet media til å angripe arbeidsgiver, noe som har forsterket en i utgangspunktet markant mistillit til rådmannen, sier Flåmo.

Kommunestyret avgjør

- Er det noen mulighet for at Ole Henrik Fjørstad får fortsette som rådmann?

- Jeg tviler på at Fjørstad fortsetter som rådmann. Men det er viktig å påpeke at det er kommunestyret som til sist avgjør om kommunen eventuelt ensidig skal avslutte rådmannens arbeidsforhold, sier Flåmo.