Hitra kommunestyre skal i dag behandle den mye omtalte Barnehage- og skolebruksplanen. Det er blant annet knyttet spenning til hvordan politiske flertallet ser på muligheten for å flytte mellomtrinnet tilbake til Barman, om det skal bygges ut barnehage i Fillan, om skolen samme sted trenger utvidelse og om det er andre grender som blir berørt av endringer.

Møtet starter klokka 13 og overføres direkte og kan ses her på hitra-froya.no. Finn linken her

Blant de andre sakene som skal behandles i dag, er

  • Astrid Mortensvik (Ap) søker om fritak fra kommunale verv

  • Fastsetting av egenbetaling innen pleie- og omsorg

  • Inventar i biblioteket/Hitra kultursenter

  • Bompengefinansiering av ny Fv. 714

Dokumentene kan du laste ned fra vår politikk-seksjon (klikk på den kommunen og det utvalget du ønsker)