– Håpløst at vannscootere i dag er lov å selge, men ikke å bruke, sier ivrig forkjemper for et regulert regelverk for vannscootere, Tore Bjørstad fra Ulvøya

Forslag oversendt ordfører

Hitra Frp sender i dag over sin interpellasjon til ordføreren med forslag om å tillate bruk av vannscooter i Hitra kommune. Vannskuter er i dag nasjonalt forbudt brukt ved lov, til tross for at salget stadig øker.

- Vi håper å få regulert spesifikke områder i kommunen vår for slik bruk. Forskjellen på en liten båt med påhengsmotor kontra en vannskuter er i mine øyne liten, så lenge føreren har båtførerprøven og forholder seg til de lover og regler som eksisterer til sjøs, sier Tom Skare (Frp) til lokalavisa.

Nasjonalt forbud

Norge har i dag, som siste og eneste EU-land et nasjonalt forbud mot bruk av vannscooter. Men med hjemmel i lov om fritids- og småbåter paragraf 40 fjerde ledd, gis det anledning for kommuner å gjøre unntak fra forbudet, og nettopp dette er det gruppeleder i Frp,Tom Skare nå ønsker og gjøre

– Det er jo molbopolitikk å tillate salg av vannscooter, mens man har et generelt forbud mot bruk av dem, sier Skare.

En fri måte å oppleve skjærgården på

Tore Bjørstad (22) fra Ulvøya er ihuga motorsyklist og forkjemper for å få opphevet forbudet mot vannscooter.

- Å kjøre vannscooter er en artig og fri måte å bruke skjærgården på, sier Tore til lokalavisa.

Han har selv kjørt vannscooter mange ganger, men ikke her til lands. Tore synes båtførerprøven samt ei aldersbegrensning i henhold til motorstørrelse ville vært på sin plass. Det norske regelverket som i dag forbyr retten til bruk stiller han seg uforståelig til

– Håpløst at de er lov å selge, men ikke å bruke, sier Tore Bjørstad, som er sikker på at en stor gruppe fra hans vennekrets ville sette stor pris på et slikt regelverk.

Teknisk komitè ønsker avgrensning

Leder i teknisk komitè, Trygve Sivertsen (AP) forteller at han med en så og si samlet teknisk komite i ryggen er skeptisk til bruken av vannscooter, uten helt å kunne forklare hvorfor.

– Det er vel først og fremst farten og støyen vi er kritiske til. For i sund slik som Knarrlagsundet og Børøsundet hvor det er maks fem knop ser vi ikke for oss at vannscootere vil ta seg særlig bra ut, sier Sivertsen.

Så langt har teknisk komitè også sendt spørsmål til kommunen om hvordan et slikt regelverk kan utformes og håndheves. I møteprotokollen fra teknisk komite datert 28 august går det likevel klart frem at komiteen ønsker å avgrense områder for vannscooterkjøring.