Frøya kommunestyre har egengodkjent reguleringplanen for boligområdet i Nabeita.

I reguleringsplanen, som Kystplan har fremmet på vegne av Riber Eiendom, legges det opp til 30 tomter for eneboliger og tre større områder for fortettet småhusbebyggelse eller flerboligbygg i ulike størrelser og prisklasser. Det skal også legges til rette for  barnehage, omsorgsboliger eller grendahus på området.