- Det er ikke gjort noen kutt i svømmeopplæringa i skolen. Det er kun gjort noen justeringer i henhold til læreplanen. Svømming har et omfang på 20-30% av kroppsøvinga på barneskolen. På mellomtrinnet er det rundt 20%, og på ungdomsskolen i overkant av 15%, sier skolesjef Kjell Roar Sæther.

- Hvordan vil de justeringene bli i praksis?

- Svømmeundervisninga vil bli rett dimensjonert i forhold til læreplanen.

- Vil det bety færre svømmetimer for elevene?

- Ja, det vil bli litt færre svømmetimer enn tidligere, da spesielt for ungdomsskoleelevene, svarer Sæther.

Kjell Roar Sæther