Smøla lensmannskontor er ennå ikke ferdig med å etterforske årsaken til at den bulgarske dykkeren fra Frøya omkom under kamskjelldykking i november i fjor.

- Vi har innhentet de opplysningene som vi i første omgang har behov for, og alle som var om bord på båten er avhørt. Når vi får den endelige obduksjonsrapporten , og den siste analysen fra dykkecomputeren, vil alle bli avhørt igjen og konfrontert med de funnene vi har gjort, forteller Arnfinn Fuglevåg, lensmann på Smøla.

Ulykkesbåten ”Atlantic Strømøyvåg” fikk dykkeforbud av arbeidstilsynet etter dødsulykken, som var den tredje dødsulykken på den samme båten siden 2008.

De tre andre båtene som er organisert under firmaet Atlantic Discovery på Frøya, har også fått dykkeforbud, etter at arbeidstilsynet avdekket flere lovbrudd i forbindelse med dykkingen.

Obduksjon og utstyr kan gi svar

Mens dykkecomputeren vil gi opplysninger om hvor lenge dykket varte, hvor dypt han dykket, og om grensene for arbeidsdykking er overskredet - kan obduksjonsrapporten gi politiet svar på hvorfor mannen døde.

- Vi er veldig avhengige av å få gode svar på hvorfor han døde. Det gjøres derfor ekstra undersøkelser med tanke på om det kan dreie seg om dykkersyke, eller andre årsaker. Derfor vil en slik analyse ta lang tid.

Politiet på Smøla har i samarbeid med Kystvakten forgjeves lett etter dykkerutstyret, som ble forlatt i vannet i forbindelse med at mannen ble tatt opp i båten.

- Dykkerutstyret har vi ikke funnet. Det hadde hjulpet oss veldig mye i etterforskningen om vi finner det. Da kan vi undersøke luften på flasken, eller om det var noen feil på utstyret. Vi ønsker å fortsette letingen, men det avhenger av hvor mye ressurser vi skal bruke på det. Eventuelt om Kystvakten kan hjelpe oss mer eller ikke. Så langt har vi ikke konkludert om vi skal lete mer eller ikke, forteller Fuglevåg.

Ble oppdaget for sent

Uansett dødsårsak, så har etterforskningen avdekket at dykkingen om bord på ulykkesbåten ikke var etter boka.

- Vi har så langt ingen årsak til at han omkom. Men det er avdekket en del rutinesvikt, som vi må vurdere opp mot om det er straffbart eller ikke. En person skal ikke omkomme under arbeidsdykking. Da er det en eller annen rutine som har sviktet, sier lensmannen.

- Men hva om dykkeren fikk et illebefinnende?

- Uansett skal dykkeren ikke ligge så lenge på bunnen før det oppdages at han er livløs. De så hvor han befant seg på grunn av blåsen på overflaten som var festet i en line til dykkeren. Men det var først når de som var om bord i båten oppdaget at han hadde vært under vann lengre enn han skulle, at det ble satt i gang en redning. Hadde han fått et illebefinnende, skulle det ha blitt oppdaget med en gang, sier Fuglevåg.

- Hvor lenge lå dykkeren livløs før det ble oppdaget?

- Det kan jeg ikke si noe om, men det gikk for lang tid i forhold til kravet om at det skal være kontinuerlig oppsyn med dykkeren. Det er denne rutinesvikten vi må avdekke om er straffbar, sier Fuglevåg, som håper de skal være ferdig med etterforskningen før sommeren.