Papirutgaven av lokalavisa publiserte fredag et bilde av et ørnereir med to egg i, tatt av en turgåer som tilfeldig kom over reiret.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har i ettertid tatt kontakt med lokalavisa for å understreke at folk ikke må oppsøke ørnereir nå i hekketida.

- Dette er en periode der ørna er veldig sårbar for forstyrrelser, og kan lett sky reiret. Jeg skjønner at folk er nysgjerrige, men den bør helst få være i fred, og folk bør unngå å klatre opp i trær for å se på reiret, sier Bjørn Rangbru, seniorrådgiver ved fylkesmannens miljøvernavdeling.

- Mange her ute mener det er mer enn nok ørn. Er det så farlig for bestanden at noen ørn blir forstyrret?

- Vi har en god og voksende havørnbestand i Norge og Trøndelag for tiden. Så i forhold til bestandutviklingen er det ingen fare. Det er mest i forhold til at individet skal få ro i yngleperioden. Havørna er fredet ved lov, og dyrevernloven sier at dyr ikke skal forstyrres unødig i hekkeperioden, forklarer Rangbru.