Lokalavisa stilte alle partiene det samme spørsmålet: Hvordan vil folk på Hitra og Frøya merket at DITT parti får regjeringsmakt?

Her er det de svarte:

Vi tror på Norge. I løpet av denne regjeringsperioden har Norge vært gjennom en alvorlig flyktningkrise og det kraftigste oljeprisfallet på 30 år. Nå er optimismen tilbake i Norge. Ledigheten går ned og det skapes flere jobber. Det gir mer velferd, og vi kan gjøre mer for de som trenger det mest. Det står 80 000 færre mennesker i helsekø. Veier og jernbane bygges nå sammenhengende og raskere i stedet for stykkevis og delt. Vi trenger fire nye år for å gjøre mer av det som virker.

Selv om ledigheten er på vei ned og det skapes flere jobber, må vi fortsatt skape flere jobber som bidrar til statsbudsjettet. Øyregionen i Trøndelag er en motor for å skape flere jobber som skaper verdier som kan finansiere velferdssamfunnet vi er så glade i. Oppdrettsnæringen eksporterer snart for 100 milliarder kroner. Hver femte laks som slaktes i Norge slaktes på Hitra eller Frøya. Dette utgjør nesten halvparten av eksportverdiene i Sør-Trøndelag.

Oppdrettsnæringa gir også ringvirkninger i regionen som sørger for aktivitet og jobber. Folk som jobber i havbruksnæringa skal sende ungene sine på skolen og i barnehagen, de skal bygge hus og handle på butikken. Høyre vil la havbruksnæringen vokse og skape flere jobber langs kysten og mer mat til verden. Vi vil også satse mer på forskning og innovasjon som gir nyskapning i oppdrettsnæringa.

Noe av det viktigste for å skape flere jobber er å sørge for at barna i skolen lærer mer. Vår visjon er at våre barn skal ha verdens beste skole. De skal ha en trygg og mobbefri hverdag hvor de kan lære mye.

I en av de siste utgavene av lokalavisen kunne vi lese en trist historie om mobbing, og vi ønsker ikke å skape flere slike historier. I dag faller for mange elever fra i videregående. Mange elever får hjelp for sent i skoleløpet. Vi må heller hjelpe tidlig enn å reparere for sent. Derfor er en av Høyres løfter for kommende periode en storstilt satsning på tidlig innsats. I denne perioden har vi bevilget penger til 1800 flere lærere i 1-4 trinn. I neste periode skal vi blant annet innføre en plikt for skolene til å gi intensivopplæring til elever i 1-4 trinn som trenger ekstra oppfølging, ha en lærerspesialist på hver barneskole sånn at elevene kan knekke lesekoden tidlig. Høyres mål er å skape en skole med muligheter for alle og en god kunnskapsskole som løfter alle.

For at vi skal få varene fort frem og folk trygt hjem må vi bygge mer vei. Da Høyre overtok i 2013 så vi at det i lang tid hadde blitt bygget for lite vei for tregt, og veiene ble bygget stykkevis og delt. Nå bygges det vei raskere, mer helhetlig og investeringene har økt dramatisk. Vi har økt investeringene med over 50 %. Vi skal bruke 1000 milliarder de neste 12 år til tidenes satsning på blant annet nye veier, bedre vedlikehold og store viktige prosjekter som bygger landet. Vi har satset stort på fylkesveier og har gitt bortimot 1,5 milliard mer i året som fylkeskommunene kan bruke på å rulle ut mer asfalt. Fylkene har selv ansvar for å prioritere fylkesveiene. Dessverre ser vi at det rødgrønne flertallet i fylkeskommunen ikke prioriterer veiene like mye som Høyre gjør.

Skal vi skape flere jobber må næringslivet få gode rammevilkår, vi må satse på kunnskap og på vei. Høyre har løsninger som virker, og vi ber om fire nye år for å gjøre Norge enda bedre.

Godt valg!

Dag Willmann

Hitra Høyre