Arbeids og sosialdepartementet har fra i år bestemt at Nav-tiltakene Arbeid med bistand(nå kalt Oppfølging) og Avklaring skal ut på anbud.

For den interkommunale vekstbedriften Dalpro har det ført til at de har tapt de to tilbudene, som de har hatt på oppdrag fra Nav.

Kom som et sjokk

- Det kom som et lite sjokk på oss at endringen kom så raskt. Saken har vært på høring, og 90 prosent av høringssvarene har vært i mot. Men det ble ikke tatt hensyn til, sier Edvard Ulvan, daglig leder ved Dalpro.

Det innebærer at de 20 deltakerne som til sammen går på disse to tiltakene vil få en annen bedrift å forholde seg til.

- Staten har kjørt anbud gjennom Nav over hele Norge, der 12 tusen tiltaksplasser i kommunale og interkommunale vekst- og attføringsbedrifter ble konkurranseutsatt. For oss betyr det at når våre 15 deltakere på Arbeid med bistand og 5 deltakere på Avklaring er ferdige, så vil de nye deltakerne gå til Euroskolen som fikk anbudet. Da mister vi to stillinger fra nyttår, og risikerer å miste viktig oppbygd kompetanse til neste anbudsrunde om tre-fire år, sier Ulvan.

Hjelper lite å ha lokal forankring

Han mener de var sjanseløse i anbudsrunden.

- Vår bransje fikk aldri tid nok til å tilpasse oss de nye endringene. At Sør- Trøndelag var en av de første fylkene som anbudsutsatte tiltakene, ga oss ekstra dårlig tid. Vekstbedriftene i Sør-Trøndelag var gjennom sitt selskap, Arbeidskompetanse AS, i ferd med å bygge opp en anbudskompetanse for å bli mer profesjonell her, men kom ikke i mål på grunn av de korte tidsfristene.

Men de kommersielle aktørene gjorde rent bord.

- De store nasjonale og internasjonale aktørene ser ut til å rense store deler av markedet i Norge. Store kommersielle aktører har vunnet anbudene i Sør-Trøndelag på bekostning av samtlige vekstbedrifter i fylket. Dette er aktører som er proffe på å skrive anbud, de har ofte egen anbudsavdeling som ikke gjør noe annet. Da hjelper det tydeligvis lite å ha lokal forankring, god lokalkunnskap, tett kontakt med det lokale næringslivet, nærhet til brukerne, dokumentert kompetanse og å drive uten profittmotiv. Måten konkurransen blir rigget gjør at vår bransje stiller seg spørsmål om det er en ønsket utvikling at de store kommersielle aktørene skal ta over for attførings- og vekstbedriftene, mener Ulvan.

Frykter nedleggelse av Dalpro

Han presiserer at det er systemet han kritiserer og ikke de kommersielle aktørene. Han frykter at flere av tiltakene som Dalpro tilbyr vil bli lagt ut på anbud

- Det snakkes i tillegg om en mulig kommunalisering av VTA (varig tilrettelagt arbeid)-plasser, som vil skape enda mer usikkerhet. I verste fall risikerer vi at en hel bransje legges ned på sikt og da er det de aller svakeste personene som blir berørt. Da snakker vi i neste omgang om også å legge ned kjente produksjoner i DalPro som gårdsmat, vaskeri, gårdsdrift og gartneri.