Politibetjent John A. Jegtvik ved Frøya lensmannskontor vurderer å gå til sivilt søksmål mot politiet etter at politidirektoratet ikke ga ham medhold i hans kritikk av politiets behandling av ham selv. Det er froya.no som skriver dette i dag.

Som tidligere omtalt, har betjenten Jegtvik ytret seg svært kritisk til den omorganiseringa som foregår i politiet i øyregionen, og mener det fra Sør-Trøndelag politidistrikt side foregår en strategi der målet er utarming av Frøya lensmannskontor.

Før jul konkluderte politidirektoratet i en rapport at Jegtvik ikke får medhold i noen av de punktene han meldte inn som kritikkverdige. I et tilsvar som froya.no har fått tilgang til, skriver Jegtvik at han er uenig i konklusjonen fra Politidirektoratets rapport og mener rapporten er et rent forsvarsskriv for ledelsen i Sør Trøndelag politidistrikt.

- Det er vel ingen tvil om at mange forskjellige hendelser rundt Frøya lensmannskontor gradvis har tappet kontoret. En utarming som er bestemt av ledelsen i Sør-Trøndelag politidistrikt og som lojalt har blitt fulgt opp lokalt. Dette går både litt på nødvendig utstyr, men mest av alt på personell, hvor stillinger er flyttet fra Frøya til Hitra, uten noen god politifaglig grunn, uttalte Jegtvik til lokalavisa Hitra-Frøya i høst.

- Man må huske at vi tidligere har klart å fungere med flere fraværende samtidig over korte perioder, enten det har vært sykefravær eller kurs og prosjekter. Jeg vet jo at ledelsen ønsker å avvikle Frøya lensmannskontor, men at det skal skje ved at folk går "tomme" og blir syke er en umenneskelig metode, la han til.

Jegtvik har nå ifølge froya.no tatt ut permisjon i ett år for å jobbe på Salmar.