Boinnova Smart Living AS fikk oppdraget med å bygge åtte boenheter for vanskeligstilte i Frøya kommune.

Nå ønsker kommunen å ta dette konseptet videre, og rådmannen har lagt fram et forslag om hvordan man skal gå fram for å skaffe ytterligere 30 boenheter beregnet på folk som av ulike grunner har vanskeligheter med å komme inn på det ordinære boligmarkedet.

Rådmannen forslår at man for 15 av de nye boligene, legger seg på det som kalles Hamarøymodellen. Den private utbyggeren står som eier av boligene, og kommunen inngår 20-årskontrakt om leie.

For de resterende 15 boenheten foreslår at man følger "leie før eie"-konseptet, der leietakeren selv får en opsjon på å kunne kjøpe boligen etter ett visst antall år.

Rådmannen foreslår at utbygging av 30 boliger deles opp i tre prosjekter som det lyses ut anbud på.

Formannskapet skal behandle saken førstkommende tirsdag.