I løpet av årets første seks måneder har det i snitt blitt meldt inn rundt 50 bilskader daglig til forsikringsselskapene i Sør-Trøndelag. Erfaringer fra forsikringsselskapet Gjensidige viser at tallet dobles når første vinterdag kommer.

- Høsten er en skummel tid med vekslende vær og store føreforskjeller fra sted til sted. Det er sjåførens ansvar å vurdere om bilen er riktig skodd for kjøreforholdene. Mange venter for lenge med dekkskiftet, sier Pål Rune Eklo, informasjonsrådgiver i Gjensidige.

Gjensidige reduserer konsekvent erstatningen for skader som skyldes at man har kjørt med sommerdekk på vinterføre, opplyser Eklo. Han har fjorårets trafikkaos i høstferien friskt i minne. Kun tilfeldigheter gjorde at liv ikke gikk tapt når folk skulle hjem fra fjellet.

- Glatte veier og snø om høsten bør ikke komme som en overraskelse, men dessverre ser vi det samme gjenta seg hvert år. Mange bil- og ikke minst personskader kunne vært unngått hvis folk lyttet mer til værvarslet og ikke gamblet på å kjøre med sommerdekk, sier Eklo.

Etter høstferien i fjor reduserte Gjensidige erstatningen i flere titalls saker.

- Å redusere erstatningen handler ikke om penger, men er et viktig holdningsskapende virkemiddel. Kunder som fikk avkortet erstatningen forsto at de hadde opptrådt grovt uaktsomt og viste forståelse for avkortingen, sier Eklo.

Eksempler

Eksempler på avkortning med sommerdekk på vinterføre høstferien 2011:

-  Glatt, 25 km/t, sommerdekk uten lovlig mønsterdybde, ingen erstatning (skade anslått til 30.000 kroner). Ikke opplyst om det var praktisk mulig å avbryte kjøringen, men trafikken stanset på grunn av andre utforkjøringer. Grov handling med tanke på dekkenes beskaffenhet

-   Snø/sludd, 40-50 km/t, sommerdekk, avkorting 50.000 kroner. Kolliderte med møtende. Gode handlingsalternativer med hensyn til kjøringen

-    Glatt, 20 km/t, 5 cm snø, sommerdekk, avkorting 25.000 kroner. Testet føret før kjøring, ikke spesielt glatt, men hendelsesforløp indikerer det motsatte.

-    Meget glatt 30 km/t skarp sving, sommerdekk, avkorting 30.000 kroner. Forhold skjerpende, lokalkunnskap.

-   Meget glatt 10-20 km/t sommerdekk, avkorting 25.000 kroner. Helt uten kontroll. Skled inn i to parkerte biler på hver sin side av veien. Lokal. Avstand fra hytta og hjem var 35 km