Reguleringsplanen for den nye Alfo-tomta på andre siden av Kystmuseet skal godkjennes i neste kommunestyremøte. Da er det meste av det formelle unnagjort for at Reidar Skaget og Frode Haugen kan starte byggingen av et nytt Alfo.

Og daglig leder Reidar Skaget har det travelt.

- Det er jævlig mange som spør hvordan det går og etterlyser Alfo-butikken. Nå begynner jeg å få trua igjen. I går ble tomta undersøkt av geotekniker, som mente at det ikke var fare for ras. Og jeg har søkt om å få begynne grunnarbeidet på tomta før byggesøknaden blir endelig godkjent, slik at det bare er å sette i gang med byggingen så snart vi får klarsignal, sier Skaget.

Han håper fremdeles på åpning til kommende påskesesong.

-  Det er tidlig påske i år så vi trenger tiden. Jeg håper på en fryktelig mild vinter slik at det ikke blir noe opphold i byggingen. Og så trenger vi en måned bare for å bestille varer etter at bygget er ferdig, sier Skaget.