Frøya bruker mer på barnehager enn «normalt»

foto